Bildiğimiz, özlediğimiz yoğurt tadını sofralarımıza getiren Bakraç için hazırladığımız
“Yoğurt gibi yoğurt” kampanyasının radyo spotu.